نوشته‌هایی با برچسب "یک روز متفاوت"

یک روز متفاوت بدون تب لت!    یک روز متفاوت بدون تب لت!   

یک روز متفاوت بدون تب لت!. آیا فرزندتان از نداشتن همبازی خوب کلافه شده؟ آیا از چسبیدن او به بازیهای رایانه ای، گوشی موبایل و تبلت نگرانید؟ آیا. آیا فرزندتان به خاطر نشستن و تماشای مداوم تلویزیون دچار اضافه وزن شده؟ آیا به خاطر ساکت ماندن و زل زدن به صفحه نمایشگرهای مختلف، قدرت برقراری تعامل با دیگران در او کاهش یافته؟ آیا با وجود رفتار درست و سنجیده شما، به خاطر همبازیهای نامناسب رفتارهای پرخاشگرانه در او پدیدار شده؟ اگر این طور است بگردید و یک همبازی خوب برای او پیدا کنید. بازی برای کودکان فقط سرگرمی نیست، بازی دنیای کودک است. اگر می خواهید ه

یک روز متفاوت بدون تب لت!    یک روز متفاوت بدون تب لت!   

یک روز متفاوت بدون تب لت!. آیا فرزندتان از نداشتن همبازی خوب کلافه شده؟ آیا از چسبیدن او به بازیهای رایانه ای، گوشی موبایل و تبلت نگرانید؟ آیا. آیا فرزندتان به خاطر نشستن و تماشای مداوم تلویزیون دچار اضافه وزن شده؟ آیا به خاطر ساکت ماندن و زل زدن به صفحه نمایشگرهای مختلف، قدرت برقراری تعامل با دیگران در او کاهش یافته؟ آیا با وجود رفتار درست و سنجیده شما، به خاطر همبازیهای نامناسب رفتارهای پرخاشگرانه در او پدیدار شده؟ اگر این طور است بگردید و یک همبازی خوب برای او پیدا کنید. بازی برای کودکان فقط سرگرمی نیست، بازی دنیای کودک است. اگر می خواهید ه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه