نوشته‌هایی با برچسب "گیاهان در قرآن"

گیاهان در قرآن گیاهان در قرآن

گیاهان در قرآن. چند روزی گذشت، باران تندی بارید. کبوتر کوچولو چند روزی در لانه ماند. هوا که خوب و آفتابی شد، با پدر و مادرش از لانه بیرون آمدند. کبوتر کوچولو دوباره به همان جایی که دانه‌اش را گم کرده بود، ناگهان چشمش به جوانه‌ی سبز شده ای افتاد. باتعجب گفت:«نگاه کنید! چه جوانه‌ی قشنگی!». دانه‌ی گمشده. کبوترکوچولو یک دانه‌ی گندم پیدا کرد. او خیلی گرسنه بود و دلش می‌خواست زودتر آن‌را بخورد. به‌طرف پدر و مادرش رفت و گفت: «من یک دانه پیدا کردم!» کبوترکوچولو تا این حرف را زد، دانه از نوکش افتاد. هرچه گشت دانه را پیدا نکرد. دانه میان خاک‌ها،

گیاهان در قرآن گیاهان در قرآن

چند روزی گذشت، باران تندی بارید. کبوتر کوچولو چند روزی در لانه ماند. هوا که خوب و آفتابی شد، با پدر و مادرش از لانه بیرون آمدند. کبوتر کوچولو دوباره به همان جایی که دانه‌اش را گم کرده بود، ناگهان چشمش به جوانه‌ی سبز شده ای افتاد. باتعجب گفت:«نگاه کنید! چه جوانه‌ی قشنگی!». دانه‌ی گمشده. کبوترکوچولو یک دانه‌ی گندم پیدا کرد. او خیلی گرسنه بود و دلش می‌خواست زودتر آن‌را بخورد. به‌طرف پدر و مادرش رفت و گفت: «من یک دانه پیدا کردم!» کبوترکوچولو تا این حرف را زد، دانه از نوکش افتاد. هرچه گشت دانه را پیدا نکرد. دانه میان خاک‌ها، افتاده و گم شده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه