نوشته‌هایی با برچسب "گل لاله کاغذی"

گل لاله کاغذی گل لاله کاغذی

کاردستی امروز یک گل لاله کاغذی خیلی قشنگه ! شما می تونید با استفاده از یک کاغذ رنگی و با تا کردن کاغذ مطابق تصاویر زیر؛‌ این گل رو درست کنید. می تونید با استفاده از این کاردستی یک کارت تبریک قشنگ برای دوستتون آماده کنید. آماده اید ؟‌. پس شروع می کنیم:. ابتدا کاغذ رنگی و ترجیحا قرمز رنگ انتخاب کنید. کاغذ را به شکل لوزی برش بزنید و از سمت سفید کاغذ روی سطح صافی قرار دهید. از قطر افقی لوزی، دو گوشه بالا و پایین لوزی را بر روی هم منطبق کنید. از خط چین از گوشه سمت راست و چپ مثلث تا کنید. مجددا همین عمل را از گوشه سمت چپ از قسمت نقطه چین تا کنید.

گل لاله کاغذی گل لاله کاغذی

کاردستی امروز یک گل لاله کاغذی خیلی قشنگه ! شما می تونید با استفاده از یک کاغذ رنگی و با تا کردن کاغذ مطابق تصاویر زیر؛‌ این گل رو درست کنید. می تونید با استفاده از این کاردستی یک کارت تبریک قشنگ برای دوستتون آماده کنید. آماده اید ؟‌. پس شروع می کنیم:. ابتدا کاغذ رنگی و ترجیحا قرمز رنگ انتخاب کنید. کاغذ را به شکل لوزی برش بزنید و از سمت سفید کاغذ روی سطح صافی قرار دهید. از قطر افقی لوزی، دو گوشه بالا و پایین لوزی را بر روی هم منطبق کنید. از خط چین از گوشه سمت راست و چپ مثلث تا کنید. مجددا همین عمل را از گوشه سمت چپ از قسمت نقطه چین تا کنید.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه