نوشته‌هایی با برچسب "کمک به ناتوان"

کمک به ناتوان کمک به ناتوان

کمک به ناتوان. پیغمبر و یاران از راهی می رفتند بر لب چاه آبی رسیدند. پیرزنی ناتوان، مشکی بر سر چاه گذاشته بود و می خواست از چاه آب بکشد، اما زورش نمی رسید. ناراحت نباشید، آن چه مهم است کمک به ناتوان و جلب رضای خداست. واحد فعالیت: نبوت (اخلاق پیامبر(ص) ). پیغمبر و یاران از راهی می رفتند بر لب چاه آبی رسیدند. پیرزنی ناتوان، مشکی بر سر چاه گذاشته بود و می خواست از چاه آب بکشد، اما زورش نمی رسید. پیغمبر جلو رفتند و سطل را گرفتند و از چاه، آب کشیدند. چون دیدند که بردن مشکِ آب برای پیرزن دشوار است، آن را برای پیرزن تا خانه بردند. وقتی به خانه ی

کمک به ناتوان کمک به ناتوان

پیغمبر و یاران از راهی می رفتند بر لب چاه آبی رسیدند. پیرزنی ناتوان، مشکی بر سر چاه گذاشته بود و می خواست از چاه آب بکشد، اما زورش نمی رسید. ناراحت نباشید، آن چه مهم است کمک به ناتوان و جلب رضای خداست. واحد فعالیت: نبوت (اخلاق پیامبر(ص) ). پیغمبر و یاران از راهی می رفتند بر لب چاه آبی رسیدند. پیرزنی ناتوان، مشکی بر سر چاه گذاشته بود و می خواست از چاه آب بکشد، اما زورش نمی رسید. پیغمبر جلو رفتند و سطل را گرفتند و از چاه، آب کشیدند. چون دیدند که بردن مشکِ آب برای پیرزن دشوار است، آن را برای پیرزن تا خانه بردند. وقتی به خانه ی پیرزن رسیدند، پ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه