نوشته‌هایی با برچسب "کلام مهربان"

کلام مهربان کلام مهربان

کلام مهربان. پیامبر اکرم(ص) نسبت به کودکان، بسیار مهربان بودند. کودکان مدینه دیده بودند که امام حسین(ع) و امام حسن(ع) عزیزان پیغمبر بر دوش ایشان سوار می ‌شوند و پیغمبر، با نوه ‌های خود بازی می ‌کنند. زبان کودکی. پیامبر اکرم(ص) نسبت به کودکان، بسیار مهربان بودند. کودکان مدینه دیده بودند که امام حسین(ع) و امام حسن(ع) عزیزان پیغمبر بر دوش ایشان سوار می‌شوند و پیغمبر، با نوه های خود بازی می کنند. بنابراین، روزی کنار پیامبر آمدند و از ایشان خواستند با آن ها هم، بازی کنند. پیامبر که قرار بود برای اقامه ی نماز به مسجد بروند، از بلال که موذن ایشان

کلام مهربان کلام مهربان

پیامبر اکرم(ص) نسبت به کودکان، بسیار مهربان بودند. کودکان مدینه دیده بودند که امام حسین(ع) و امام حسن(ع) عزیزان پیغمبر بر دوش ایشان سوار می ‌شوند و پیغمبر، با نوه ‌های خود بازی می ‌کنند. زبان کودکی. پیامبر اکرم(ص) نسبت به کودکان، بسیار مهربان بودند. کودکان مدینه دیده بودند که امام حسین(ع) و امام حسن(ع) عزیزان پیغمبر بر دوش ایشان سوار می‌شوند و پیغمبر، با نوه های خود بازی می کنند. بنابراین، روزی کنار پیامبر آمدند و از ایشان خواستند با آن ها هم، بازی کنند. پیامبر که قرار بود برای اقامه ی نماز به مسجد بروند، از بلال که موذن ایشان بود خواستند ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه