نوشته‌هایی با برچسب "همه چیز خداست"

 تنها خداست که همه چیز را می داند تنها خداست که همه چیز را می داند

تنها خداست که همه چیز را می داند. بعد به دستور ایشان همان موقع سپاه اسلام به میدان جنگ رفت و برخلاف نظر مرد جادوگر، بر دشمن پیروز شد و همه متوجه شدند که تنها خداست که از آینده خبر دارد و همه چیز را می داند. دردوران قدیم، افرادی در کنار بزرگان بودند که به مردم می‌گفتند می توانند از روی گردش ماه و ستاره‌ها، آینده را پیش گویی کنند، بعضی از مردم آن زمان هم که دانش زیادی نداشتند، حرف های آنها را باور می کردند. روزی حضرت علی(ع) با افراد لشکرش می خواستند به جنگ دشمنان دین که به آن ها کافر می گویند برود. همه آماده بودند. دل هایشان پر از شور و هیجان

 تنها خداست که همه چیز را می داند تنها خداست که همه چیز را می داند

تنها خداست که همه چیز را می داند. بعد به دستور ایشان همان موقع سپاه اسلام به میدان جنگ رفت و برخلاف نظر مرد جادوگر، بر دشمن پیروز شد و همه متوجه شدند که تنها خداست که از آینده خبر دارد و همه چیز را می داند. دردوران قدیم، افرادی در کنار بزرگان بودند که به مردم می‌گفتند می توانند از روی گردش ماه و ستاره‌ها، آینده را پیش گویی کنند، بعضی از مردم آن زمان هم که دانش زیادی نداشتند، حرف های آنها را باور می کردند. روزی حضرت علی(ع) با افراد لشکرش می خواستند به جنگ دشمنان دین که به آن ها کافر می گویند برود. همه آماده بودند. دل هایشان پر از شور و هیجان

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه