نوشته‌هایی با برچسب "هادی هدا"

از هادی و هدا چه خبر؟  از هادی و هدا چه خبر؟ 

از هادی و هدا چه خبر؟. این روزها بچه ها نیازی به انتخاب ندارند از اول صبح تا آخر شب همیشه کانالی هست که برای شان کارتون پخش کند اما شما نیاز به انتخاب دارید. شاید این روزها برنامه های کودک سیما را دیده باشید ، هر چه هر کس بخواهد در آن هست ، هر نوع آموزشی ، از آشپزی و کاردستی گرفته تا نوع و نحوه تشر زدن به والدین ، فریاد کشیدن بر سر کوچک و بزرگ - آنهم از طرف فرزندی که نقش بچه مثبت خانواده را بازی میکند . "هادی و هدا" را بیاد دارید ؟هادی و هدای زمان ما چه اشکالی داشتند ؟. موسیقی نداشتند ؟ شاد نبودند ؟ آموزنده نبودند ؟ بچه ها لحظه شماری میکردند تا

از هادی و هدا چه خبر؟  از هادی و هدا چه خبر؟ 

از هادی و هدا چه خبر؟. این روزها بچه ها نیازی به انتخاب ندارند از اول صبح تا آخر شب همیشه کانالی هست که برای شان کارتون پخش کند اما شما نیاز به انتخاب دارید. شاید این روزها برنامه های کودک سیما را دیده باشید ، هر چه هر کس بخواهد در آن هست ، هر نوع آموزشی ، از آشپزی و کاردستی گرفته تا نوع و نحوه تشر زدن به والدین ، فریاد کشیدن بر سر کوچک و بزرگ - آنهم از طرف فرزندی که نقش بچه مثبت خانواده را بازی میکند . "هادی و هدا" را بیاد دارید ؟هادی و هدای زمان ما چه اشکالی داشتند ؟. موسیقی نداشتند ؟ شاد نبودند ؟ آموزنده نبودند ؟ بچه ها لحظه شماری میکردند تا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه