نوشته‌هایی با برچسب "میکروسکوپ بسازیم"

میکروسکوپ بسازیم میکروسکوپ بسازیم

میکروسکوپ بسازیم. به کمک آب یک میکروسکوپ ساده بسازید و به جهان پیرامون خود با دقت بیشتری نظاره کنید. لنزهایی که شما با آب درست می کنید کار یک میکروسکوپ یا ذره بین را انجام می دهد و به شما اجازه می دهد تا اجسام را با جزئیات بیشتری ببینید. وسایل مورد نیاز. یک تکه سیم فیوز. مقداری آب. اشیایی برای نگاه کردن(روزنامه یا مجله). دستورالعمل. 1. در انتهای سیم فیوز سوراخی با پهنای 2 میلی متر ایجاد کنید. 2. مقداری آب در آن بریزید تا قطره ای آب در آن تشکیل شود. 3. آن را نزدیک چشمتان بگیرید و با دقت به شی نگاه کنید. 4. شما باید با دور و نزدیک کردن فاصله

میکروسکوپ بسازیم میکروسکوپ بسازیم

میکروسکوپ بسازیم. به کمک آب یک میکروسکوپ ساده بسازید و به جهان پیرامون خود با دقت بیشتری نظاره کنید. لنزهایی که شما با آب درست می کنید کار یک میکروسکوپ یا ذره بین را انجام می دهد و به شما اجازه می دهد تا اجسام را با جزئیات بیشتری ببینید. وسایل مورد نیاز. یک تکه سیم فیوز. مقداری آب. اشیایی برای نگاه کردن(روزنامه یا مجله). دستورالعمل. 1. در انتهای سیم فیوز سوراخی با پهنای 2 میلی متر ایجاد کنید. 2. مقداری آب در آن بریزید تا قطره ای آب در آن تشکیل شود. 3. آن را نزدیک چشمتان بگیرید و با دقت به شی نگاه کنید. 4. شما باید با دور و نزدیک کردن فاصله

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه