نوشته‌هایی با برچسب "مهاجرت و رشد جمعیت"

توسعه، مهاجرت و کاهش رشد جمعیت توسعه، مهاجرت و کاهش رشد جمعیت

نگرشی کلان و چندبُعدی به مسئله‌ی کاهش جمعیت و عوامل آن (4). براساس آمارهای منتشره از نتایج سرشماری اخیر، میزان شهرنشینی از 5/68 درصد در سال 85 به 4/71 درصد در سال 1390 رسیده است. از یک سو نرخ افزایش شهرنشینی در بازه‌ی زمانی مذکور نسبت به دوره‌های مشابه پیشین کاهش یافته و از شیب آن کاسته شده است که این مسئله خود می‌تواند از افزایش توجه دولت به روستاها و حل مسائل و مشکلات روستاییان و فراهم آمدن امکانات لازم برای آنان و ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها ناشی شده باشد. اما از سوی دیگر، باید این احتمال را در نظر داشت که منحنی مهاجرت از روستا به شهر،

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه