نوشته‌هایی با برچسب "فراموش شده"

گلدسته های فراموش شده..... گلدسته های فراموش شده.....

آنچه که بیش از نماز خواندن کودکان خردسال ما اهمیت دارد، تقویت عشق و علاقه آ‌ی آن ها به نماز است. مثلا باید سعی شود که جذابیت و علاقه نسبت به نماز ایجاد شود . برای ایجاد رغبت باید جاذبه ایجاد کرد. مثل. نباید بگذاریم ، فرزندانمان نسبت به نماز و حضور در مسجد ،بی تفاوت باشند ، این هنر ماست که آنها را طوری تربیت کنیم که نماز و همین طور نماز جماعت را دوست داشته باشند. گرچه به دنیا آوردن فرزند و سپس از روی غریزه فطری خویشتن، به او عشق ورزیدن و وسایل رفاه او را فراهم آوردن خود دارای ارزش است اما ارزش و قدر والدین به جهت ایجاد نسلی مهذب و پاکیزه است،

گلدسته های فراموش شده..... گلدسته های فراموش شده.....

آنچه که بیش از نماز خواندن کودکان خردسال ما اهمیت دارد، تقویت عشق و علاقه آ‌ی آن ها به نماز است. مثلا باید سعی شود که جذابیت و علاقه نسبت به نماز ایجاد شود . برای ایجاد رغبت باید جاذبه ایجاد کرد. مثل. نباید بگذاریم ، فرزندانمان نسبت به نماز و حضور در مسجد ،بی تفاوت باشند ، این هنر ماست که آنها را طوری تربیت کنیم که نماز و همین طور نماز جماعت را دوست داشته باشند. گرچه به دنیا آوردن فرزند و سپس از روی غریزه فطری خویشتن، به او عشق ورزیدن و وسایل رفاه او را فراهم آوردن خود دارای ارزش است اما ارزش و قدر والدین به جهت ایجاد نسلی مهذب و پاکیزه است،

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه