نوشته‌هایی با برچسب "علت کاهش جمعیت"

علت های کاهش جمعیت که دیده نشد! علت های کاهش جمعیت که دیده نشد!

نگرشی کلان و چندبعدی به مسئله‌ی کاهش جمعیت و عوامل آن (1). در حالی که چند بُعدی [1] و چند عاملی بودن [2] پدیده‌های اجتماعی و تحلیل آن‌ها در بستر نگرش اجتماعی، یکی از مؤثرترین عوامل در شناخت و بررسی مسائل اجتماعی و ارائه‌ی راهبرد برای فائق آمدن بر آن‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، اما یکی از آسیب‌های عمده‌ی نظام کارشناسی جامعه و در امتداد آن، نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور را می‌توان در تحلیل تک‌عاملی و یک‌سویه و در مقابل، فقدان کلان‌نگری و تحلیل چندجانبه و عمیق مسائل اجتماعی مشاهده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه