نوشته‌هایی با برچسب "عروسک بامزه"

یک عروسک بامزه یک عروسک بامزه

یک عروسک بامزه. امروز میخواهیم یک عروسک کاموایی بامزه درست کنیم. پس وسایل زیر را آماده کنید:. وسایل مورد نیاز کاموای زرد. کاغذ سفید. کاغذ نارنجی. مداد. قیچی. چسب مایع. وسیله ای گرد برای کشیدن دایره( ما از لیوان و ظرف چسب استفاده کردیم. ). تکه ای از مقوای نازک. دستورالعمل ابتدا دو دایره بزرگ روی مقوای نازک بکشید. در وسط دایره های بزرگ دو دایره ی کوچک بکشید. دایره ها را ببرید. شما الان باید دو دایره بزرگ با سوراخ هایی کوچک در وسط داشته باشید. دایره ها را روی هم قرار دهید و شروع به پیچیدن کاموا به دور آن کنید- کاموا را از سوراخ وسطی رد کنید و آ

یک عروسک بامزه یک عروسک بامزه

یک عروسک بامزه. امروز میخواهیم یک عروسک کاموایی بامزه درست کنیم. پس وسایل زیر را آماده کنید:. وسایل مورد نیاز کاموای زرد. کاغذ سفید. کاغذ نارنجی. مداد. قیچی. چسب مایع. وسیله ای گرد برای کشیدن دایره( ما از لیوان و ظرف چسب استفاده کردیم. ). تکه ای از مقوای نازک. دستورالعمل ابتدا دو دایره بزرگ روی مقوای نازک بکشید. در وسط دایره های بزرگ دو دایره ی کوچک بکشید. دایره ها را ببرید. شما الان باید دو دایره بزرگ با سوراخ هایی کوچک در وسط داشته باشید. دایره ها را روی هم قرار دهید و شروع به پیچیدن کاموا به دور آن کنید- کاموا را از سوراخ وسطی رد کنید و آن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه