نوشته‌هایی با برچسب "عدل"

عدل عدل

عدل. پیامبر وقتی به اتاق برگشتند، پیش بچه ها رفتند و روی زمین کنار آن ها نشستند، اول حسین می خواست کاسه ی آب را از دست پیامبر بگیرد، اما پیامبر با مهربانی کاسه آب را جلوی دهان حسن گرفتند. عدالت. روزی حضرت محمد (ص) در خانه ی دخترشان، حضرت فاطمه زهرا (س) مهمان بودند. پیامبر که خیلی کودکان را دوست می داشت، همیشه با امام حسین (ع) و امام حسین (ع) بازی می کردند. آن روز، وقتی حضرت، به خانه ی دخترشان حضرت فاطمه (س) رفتند. هر دو خواب بودند. پیامبر منتظر ماندند تا بچه ها از خواب بیدار شوند، مدتی نگذشت که حسن، فرزند بزرگ تر، از خواب بیدار شد و چون اح

عدل عدل

پیامبر وقتی به اتاق برگشتند، پیش بچه ها رفتند و روی زمین کنار آن ها نشستند، اول حسین می خواست کاسه ی آب را از دست پیامبر بگیرد، اما پیامبر با مهربانی کاسه آب را جلوی دهان حسن گرفتند. عدالت. روزی حضرت محمد (ص) در خانه ی دخترشان، حضرت فاطمه زهرا (س) مهمان بودند. پیامبر که خیلی کودکان را دوست می داشت، همیشه با امام حسین (ع) و امام حسین (ع) بازی می کردند. آن روز، وقتی حضرت، به خانه ی دخترشان حضرت فاطمه (س) رفتند. هر دو خواب بودند. پیامبر منتظر ماندند تا بچه ها از خواب بیدار شوند، مدتی نگذشت که حسن، فرزند بزرگ تر، از خواب بیدار شد و چون احساس تش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه