نوشته‌هایی با برچسب "راه بهشت"

راه بهشت راه بهشت

راه بهشت. تو با آن ها رفتار کن و هرچه را که دوست داری دیگران با تو انجام ندهند، تو با آن ها نکن!. روزی یکی از افرادی که در صحرا زندگی می کرد، به سوی پیامبر (ص) آمد و رکاب شتر ایشان را گرفت و گفت: یا رسول الله، به من عملی یاد بده که مرا بهشتی کند! پیغمبر (ص) فرمود: اگر بهشت می خواهی همان طور که دوست داری مردم با تو رفتار کنند، تو با آن ها رفتار کن و هرچه را که دوست داری دیگران با تو انجام ندهند، تو با آن ها نکن!. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه.

راه بهشت راه بهشت

تو با آن ها رفتار کن و هرچه را که دوست داری دیگران با تو انجام ندهند، تو با آن ها نکن!. روزی یکی از افرادی که در صحرا زندگی می کرد، به سوی پیامبر (ص) آمد و رکاب شتر ایشان را گرفت و گفت: یا رسول الله، به من عملی یاد بده که مرا بهشتی کند! پیغمبر (ص) فرمود: اگر بهشت می خواهی همان طور که دوست داری مردم با تو رفتار کنند، تو با آن ها رفتار کن و هرچه را که دوست داری دیگران با تو انجام ندهند، تو با آن ها نکن!. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه