نوشته‌هایی با برچسب "دو روی سکه"

سکه ی دنیا دو رو داره!  سکه ی دنیا دو رو داره! 

سکه ی دنیا دو رو داره!. هر چه ما به فرزندانمان سهل بگیریم باعث نمی شود که دنیا به آنها سخت نگیرد. محسن دوران کودکی سختی را سپری کرد. پدرش در یک کارخانه نساجی کارگر بود. بعد از ورشکستگی کارخانه، روزگار را با نان کارگری ساختمان می‌گذراندند. پدر صبح تا شب کار می‌کرد تا خانواده‌ش را اداره کند. شکر خدا توانسته بود بچه‌ها را به مدرسه بفرستد تا در آینده برای خودشان کسی بشوند. آنها که کم و بیش درس می‌خواندند، هیچ وقت بدون وسایل ضروری مثل کیف، دفتر و قلم نمانده بودند. اما ته دلشان آرزوهایی بود که می‌دانستند مجالی برای مطرح کردنش نیست. دفتر فانتزی

سکه ی دنیا دو رو داره!  سکه ی دنیا دو رو داره! 

سکه ی دنیا دو رو داره!. هر چه ما به فرزندانمان سهل بگیریم باعث نمی شود که دنیا به آنها سخت نگیرد. محسن دوران کودکی سختی را سپری کرد. پدرش در یک کارخانه نساجی کارگر بود. بعد از ورشکستگی کارخانه، روزگار را با نان کارگری ساختمان می‌گذراندند. پدر صبح تا شب کار می‌کرد تا خانواده‌ش را اداره کند. شکر خدا توانسته بود بچه‌ها را به مدرسه بفرستد تا در آینده برای خودشان کسی بشوند. آنها که کم و بیش درس می‌خواندند، هیچ وقت بدون وسایل ضروری مثل کیف، دفتر و قلم نمانده بودند. اما ته دلشان آرزوهایی بود که می‌دانستند مجالی برای مطرح کردنش نیست. دفتر فانتزی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه