نوشته‌هایی با برچسب "دلم تنگ شده"

دلم تنگ شده، واسه تو،واسه خونه! دلم تنگ شده، واسه تو،واسه خونه!

دلم تنگ شده، واسه تو،واسه خونه!. بچه ها بزرگ می شوند ، پا در مسیر زندگی می گذارند و شاید اولین جدایی جدی آنها از خانه و خانواده رفتن به مدرسه است، چگونه باید به آنها کمک کرد؟. مهرماه برای کلاس اولی ها هم ماه پیوستن است هم ماه جدا شدن. معمول این است و رسانه ها هم این طور رفتار می کنند که چهره بانشاطی از ورود کلاس اولی ها به مدرسه ارائه شود اما این متن، حاشیه های پراشک و آهی هم دارد. کودکانی که به خاطر جدا شدن از خانه و پیوستن به مدرسه، صاحب چشمانی اشک آلود شده اند و لب هایشان مدام یک جمله را تکرار می کند: "من می خواهم به خانه مان برگردم". اما

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه