نوشته‌هایی با برچسب "جانوران قرآن"

جانوران در قرآن كریم جانوران در قرآن كریم

جانوران در قرآن کریم. دشمنان پیامبرهر لحظه به غار نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شدند و عنکبوت هم با تمام قوا مشغول تنیدن تار بود. سرانجام دشمنان به دهانه غار رسیدند. یکی از آن‌ها گفت: «حتماً پیامبر وارد غار شده، چون راه دیگری وجود ندارد. بهتر است وارد غار بشویم!». عنکبوت غار ثور. روزی، کافران و دشمنان پیامبر(ص) تصمیم گرفتند، به حضرت محمد(ص) آزار برسانند. به همین دلیل، پیامبر(ص) با یک نفر دیگر از مکه بیرون رفتند. دشمنان در تعقیب پیامبر(ص) بودند. پیامبر(ص) برای این‌که از دسترس و شر دشمنان در امان باشند، به داخل یک غار بزرگ به نام «ثور» رفتند که د

جانوران در قرآن كریم جانوران در قرآن كریم

دشمنان پیامبرهر لحظه به غار نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شدند و عنکبوت هم با تمام قوا مشغول تنیدن تار بود. سرانجام دشمنان به دهانه غار رسیدند. یکی از آن‌ها گفت: «حتماً پیامبر وارد غار شده، چون راه دیگری وجود ندارد. بهتر است وارد غار بشویم!». عنکبوت غار ثور. روزی، کافران و دشمنان پیامبر(ص) تصمیم گرفتند، به حضرت محمد(ص) آزار برسانند. به همین دلیل، پیامبر(ص) با یک نفر دیگر از مکه بیرون رفتند. دشمنان در تعقیب پیامبر(ص) بودند. پیامبر(ص) برای این‌که از دسترس و شر دشمنان در امان باشند، به داخل یک غار بزرگ به نام «ثور» رفتند که در کوه ثور قرار داشت. ع

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه