نوشته‌هایی با برچسب "برو ته صف"

برو ته صف ! برو ته صف !

برو ته صف !. فقط کافیه اداره ی بیمه ،مراجعه کنی ، تا ببینی در شلوغی و ازدحام ،حتی باید برای استفاده از آسانسور هم ، از سیستم هل دادن بجای صف ایستادن استفاده کنی. وقتی وارد خیابان های شلوغ شهر می شویم با برخی از بی نظمی ها روبرو می شویم، که مدام روح و روان ما را آزار می دهد. یکی از این دغدغه های بزرگ جامعه بشری، رعایت نکردن نوبت و حق تقدم است. به طور مثال شما مشغول رانندگی هستید که ناگهان ماشینی از کنار شما رد شده و سریع جلوی شما می پیچد. رعایت نکردن نوبت و نادیده انگاشتن حق فرد مقابل توهین بزرگی است که شخص نسبت به خود و دیگران روا می دارد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه