نوشته‌هایی با برچسب "ای دخترم"

نامه ای به دخترم نامه ای به دخترم

نامه ای به دخترم. دخترم! اطمینان و اعتماد به خدا، ایمان کامل به کاوش و جستجو برای دستیابی به بهترین روند توسعه و امیدواری به زندگی و آینده درخشان می تواند ناراحتی های جزئی روزانه زندگی را در نظرت به عوامل مضحک و خنده داری بدل سازد و تو را همواره با روی خوش و گفتار خوش و رفتار متین به سراغ کار و زندگی بفرستد. دخترم! اگر در کوچه و خیابان، در اتوبوس و ادارات، در مهمانی ها و در ورزش ها و خلاصه در هر مکان، خوب در اشخاص دقت کنی به طور کلی دو گروه را می بینی. نمونه گروه اول فردی بی خیال و بی اعتنا و بی بند و بار است که بی انضباطی از سر و وضعش، از طرز

نامه ای به دخترم نامه ای به دخترم

دخترم! اطمینان و اعتماد به خدا، ایمان کامل به کاوش و جستجو برای دستیابی به بهترین روند توسعه و امیدواری به زندگی و آینده درخشان می تواند ناراحتی های جزئی روزانه زندگی را در نظرت به عوامل مضحک و خنده داری بدل سازد و تو را همواره با روی خوش و گفتار خوش و رفتار متین به سراغ کار و زندگی بفرستد. دخترم! اگر در کوچه و خیابان، در اتوبوس و ادارات، در مهمانی ها و در ورزش ها و خلاصه در هر مکان، خوب در اشخاص دقت کنی به طور کلی دو گروه را می بینی. نمونه گروه اول فردی بی خیال و بی اعتنا و بی بند و بار است که بی انضباطی از سر و وضعش، از طرز حرف زدنش، از طرز م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه