نوشته‌هایی با برچسب "اوریگامی پاکت نامه"

اوریگامی پاکت نامه اوریگامی پاکت نامه

امروز می خواهیم با همدیگه یک پاکت نامه درست کنیم. وسایل مورد نیاز: کاغذهای رنگی مربع شکل، چسب و هر وسایل تزیینی که دوست دارید استفاده کنید تا یک. پاکت نامه زیبا درست کنید. مراحل کار:. ١. در ابتدا با تا زدن گوشه های لوزی، یک مربع ایجاد می کنیم. برای این کار، دو گوشه سمت راست و چپ را روی هم منطبق کنید، باز کنید و مجددا دو گوشه بالا و پایین لوزی را روی هم منطبق کنید و دوباره باز کنید تا نقطه مرکزی لوزی که محل تلاقی دو قطر آن است، به دست آید. ٢. از دو گوشه سمت راست و چپ لوزی تا نقطه وسط لوزی تا کنید. گوشه پایین لوزی را تا نقطه چینی که علامت زده

اوریگامی پاکت نامه اوریگامی پاکت نامه

امروز می خواهیم با همدیگه یک پاکت نامه درست کنیم. وسایل مورد نیاز: کاغذهای رنگی مربع شکل، چسب و هر وسایل تزیینی که دوست دارید استفاده کنید تا یک. پاکت نامه زیبا درست کنید. مراحل کار:. ١. در ابتدا با تا زدن گوشه های لوزی، یک مربع ایجاد می کنیم. برای این کار، دو گوشه سمت راست و چپ را روی هم منطبق کنید، باز کنید و مجددا دو گوشه بالا و پایین لوزی را روی هم منطبق کنید و دوباره باز کنید تا نقطه مرکزی لوزی که محل تلاقی دو قطر آن است، به دست آید. ٢. از دو گوشه سمت راست و چپ لوزی تا نقطه وسط لوزی تا کنید. گوشه پایین لوزی را تا نقطه چینی که علامت زده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه