نوشته‌هایی با برچسب "امامت و ولایت"

امامت و ولایت امامت و ولایت

امامت و ولایت. در خانه ی علی(ع) زندگی بسیار ساده بود، حضرت علی(ع) و همسرشان، حضرت فاطمه زهرا(س) در همه ی کارها، رضای خدا و پیامبر(ص) را راهنمای خود می دانستند. زندگی آسمانی. در خانه ی علی(ع) زندگی بسیار ساده بود، حضرت علی(ع) و همسرشان، حضرت فاطمه زهرا(س) در همه ی کارها، رضای خدا و پیامبر(ص) را راهنمای خود می دانستند. کارهای خارج خانه بر عهده حضرت علی(ع) بود و کارهای داخل خانه را حضرت فاطمه زهرا(س) برعهده داشتند. کارهای خانه در آن موقع خیلی سخت بود، زیرا در آن روزها، حتی گندم و جو را برای پختن نان در خانه آرد می کردند. حضرت فاطمه زهرا(س) دوس

امامت و ولایت امامت و ولایت

در خانه ی علی(ع) زندگی بسیار ساده بود، حضرت علی(ع) و همسرشان، حضرت فاطمه زهرا(س) در همه ی کارها، رضای خدا و پیامبر(ص) را راهنمای خود می دانستند. زندگی آسمانی. در خانه ی علی(ع) زندگی بسیار ساده بود، حضرت علی(ع) و همسرشان، حضرت فاطمه زهرا(س) در همه ی کارها، رضای خدا و پیامبر(ص) را راهنمای خود می دانستند. کارهای خارج خانه بر عهده حضرت علی(ع) بود و کارهای داخل خانه را حضرت فاطمه زهرا(س) برعهده داشتند. کارهای خانه در آن موقع خیلی سخت بود، زیرا در آن روزها، حتی گندم و جو را برای پختن نان در خانه آرد می کردند. حضرت فاطمه زهرا(س) دوست نداشتند که کسی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه