گربه کاغذی شیطون

گربه کاغذی شیطون

گربه کاغذی شیطون

امروز می خواهیم با همدیگه یه گربه کاغذی درست کنیم.گربه کاغذی شیطون

وسایل مورد نیاز: کاغذهای رنگی مربع شکل، مداد رنگی

مراحل کار:

 

گربه کاغذی شیطونیک لوزی را از وسط تا بزنید.

گربه کاغذی شیطون - تصویر 4
گربه کاغذی شیطوناز محل خط چین کاغذ را تا بزنید.
گربه کاغذی شیطون - تصویر 6
گربه کاغذی شیطوناز محل خط چین ها تا بزنید و سپس باز کنید، طوری که خط تا روی آن باقی بماند. 
گربه کاغذی شیطون - تصویر 8
گربه کاغذی شیطونهمانطور که خط چین ها نشان می دهند آن را تا بزنید.
گربه کاغذی شیطون - تصویر 10
گربه کاغذی شیطوناز محل خط چین ها مانند شکل بالا تا بزنید تا شکل زیر حاصل شود.
گربه کاغذی شیطون - تصویر 12
گربه کاغذی شیطوناکنون گربه شما آماده است آن را برگردانید و با مداد رنگی کاملش کنید.
گربه کاغذی شیطون - تصویر 14گربه کاغذی شیطون

 

منبع: نرم افزار لذت کاردستی

تنظیم: فهیمه امرالله

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه