کبوتر نادان

کبوتر نادان

کبوتر نادان

 

کبوتری در لانه ی خود نشسته بود. در این هنگام یک شکارچی با تفنگ خود از آن جا می گذشت و این طرف و آن طرف خود را نگاه می کرد. کبوتر نادان
کبوتر وقتی او را دید، گفت: "این شکارچی حتماً چیزی را گم کرده و دنبال آن می گردد."کبوتر نادان - تصویر 3
کبوتر همسایه به آن کبوتر گفت: "کاری به او نداشته باش."
کبوتر گفت: " نه! باید بدانم که دنبال چه چیزی می گردد."کبوتر نادان - تصویر 4

این را گفت و از بالای لانه ی خود به شکارچی نگاه کرد و با صدای بلند گفت: " دنبال چی می گردی؟... آیا چیزی گم کردی؟"کبوتر نادان - تصویر 5
شکارچی در حالی که تفنگ خود را به طرف کبوتر نشانه گرفته بود، گفت: " بله! من دنبال کبوتر نادانی مثل تو می گردم!"کبوتر نادان

تیر شلیک شد و کبوتر را زد.کبوتر نادان
کبوترِ همسایه در حالی که او را  در چنگال شکارچی دید، گفت: "من او را از فضولی کردن بازداشتم اما او گوش نداد."
 

 

منبع: مجله روزهای زندگی

تنظیم: فهیمه امرالله


 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه