کاردستی با تراشه ها با کمی خلاقیت می توان کاردستی های جالبی با وسایل ساده درست کرد. مثلا با چیدن تراشه های رنگی مختلف در کنار هم می توانیم کلی کاردستی جالب و هیجان انگیز درست کنیم. مثل: باغ گل، طاورس،ماهی،خروس تراشه ای، جغد پیر،گل ها و . وسایل لازم: تراشه های مداد، رنگی و سایه و سفید. صفحه یا برگه مقوایی. چسب مایع یا ماتیکی. به جز طرح ها و شکل های زیر، با استفاده از تراشه های بیشتر برای خودتان شکل های دیگری بسازید. منبع: کتاب کاردستی های خلاق، طرح: طاهره عرفانی، عکس و اجرا: زهرا حسینی و ها ...

کاردستی با تراشه ها

با کمی خلاقیت می توان کاردستی های جالبی با وسایل ساده درست کرد. مثلا با چیدن تراشه های رنگی مختلف در کنار هم می توانیم کلی کاردستی جالب و هیجان انگیز درست کنیم. مثل: باغ گل، طاورس،ماهی،خروس تراشه ای، جغد پیر،گل ها و ...

 

وسایل لازم:

تراشه های مداد، رنگی و سایه و سفید
صفحه یا برگه مقوایی
چسب مایع یا ماتیکی
 

به جز طرح ها و شکل های زیر، با استفاده از تراشه های بیشتر برای خودتان شکل های دیگری بسازید.

کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها
کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها

کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها

کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها

کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها
کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها
کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها
کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها

کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها

کاردستی با تراشه ها   کاردستی با تراشه ها

منبع: کتاب کاردستی های خلاق، طرح: طاهره عرفانی، عکس و اجرا: زهرا حسینی و هانیه آقا میرزا

 

تهیه و تنظیم: نسرین صادقی 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه