وقت به دنیا آمدن فرزند دوم است!. به گزارش تبیان، فریبا احدی بیگلو روانشناس عمومی در گفت وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: بیشتر افراد بیش از اینکه نگران داشتن یا نداشتن فرزندی دیگر باشند، برای زمان تولد فرزند دوم دچار تردید بوده که بهترین زمان را برای فاصله گذاری میان آن ها داشته که به هر دوی آنان به یک اندازه توجه شود. وی ادامه داد: فاصله دو تا سه سال برای بدنیا آمدن فرزند دوم مطلوب بوده و البته این زمان باید با توجه شرایط و موقعیت زوجین انجا ...

وقت به دنیا آمدن فرزند دوم است!

 
title

به گزارش تبیان، فریبا احدی بیگلو روانشناس عمومی در گفت وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: بیشتر افراد بیش از اینکه نگران داشتن یا نداشتن فرزندی دیگر باشند، برای زمان تولد فرزند دوم دچار تردید بوده که بهترین زمان را برای فاصله گذاری میان آن ها داشته که به هر دوی آنان به یک اندازه توجه شود.

وی ادامه داد: فاصله دو تا سه سال برای بدنیا آمدن فرزند دوم مطلوب بوده و البته این زمان باید با توجه شرایط و موقعیت زوجین انجام شود.

احدی بیگلو تصریح کرد: عده ای از زوجین اعتقاد بر فاصله سنی کم تر داشته تا فرزندان هم بازی برای یکدیگر بوده و با هم بزرگ شوند و گروهی دیگر از زوجین عقیده بر فاصله سنی بیش از سه سال داشته تا فرصت کافی به رسیدگی فرزند بزرگتر داشته باشند.

این روانشناسان در پایان اضافه کرد: توجه موارد مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی، موقعیت شغلی زوجین، سن خانم، سلامتی پدر و مادر و شرایط رسیدگی به فرزندان در تصمیم گیری زوجین برای فرزند آوری برای بار دوم اهمیت دارد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه