مقایسه یا تحقیر کودک. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران محمود بیات روانشناس عمومی ، عنوان کرد: مقایسه کودکان با یکدیگر بر خلاف تصور برخی والدین نه تنها باعث ایجاد نتیجه دلخواه آنها نبوده بلکه موجب خدشه دار شدن اعتماد به نفس، لجبازی، حسادت، پرخاشگری، حقارت و ایجاد کینه خصوصا میان فرزندان در یک خانواده خواهد شد. وی افزود: والدین به یاد داشته باشند که فرزندشان موجودی مستقل و آزاد بوده که راه و شیوه خونش را در انجام کارها دارد همچنین بر عکس این قضیه یعنی دادن اعتماد به نفسی بیش از حد نیز ...

مقایسه یا تحقیر کودک

 
title

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران محمود بیات روانشناس عمومی ، عنوان کرد: مقایسه کودکان با یکدیگر بر خلاف تصور برخی والدین نه تنها باعث ایجاد نتیجه دلخواه آنها نبوده بلکه موجب خدشه دار شدن اعتماد به نفس، لجبازی، حسادت، پرخاشگری، حقارت و ایجاد کینه خصوصا میان فرزندان در یک خانواده خواهد شد.
وی افزود: والدین به یاد داشته باشند که فرزندشان موجودی مستقل و آزاد بوده که راه و شیوه خونش را در انجام کارها دارد همچنین بر عکس این قضیه یعنی دادن اعتماد به نفسی بیش از حد نیز به کودک باز هم ایجاد مشکل خواهد کرد.

بیات در ادامه گفت: عاقلانه و بهترین روش این است که فرزندان را به شیوه مثبت با یکدیگر مقایسه کرده و هرگز دیگران را به رخ فرزند خود نکشیم زیرا قیاس کودکان از مهمترین علت ایجاد دروغ گویی بوده چرا که نتیجه انتظارت و توقعات بیش از حد والدین است.

این روانشناس در پایان گفت: مقایسه کردن فرزندان در هر سنی کار غلطی بوده که باعث شده تا برای فرار از خود کم بینی، سرخوردگی و تحقیر توسط والدین، اقدام به پنهان کاری کرده و باعث ایجاد فاصله میان آنها و فرزندانشان خواهد شد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه