عیادت

عیادت


یكی از دوستان امام جعفر(ع) بیمار شده بود، امام(ع) تصمیم گرفتند و به همراه چند تن از یارانش به خانه‌ی او بروند و عیادتش كنند. امام جعفرصادق(ع) از یارانشان پرسیدند:« آیا هدیه‌ای برای او تهیه كرده‌اید؟» یاران جواب دادند: «نه چیزی تهیه نكردیم.»

امام گفت: «خوب است حتماً، برایش هدیه‌ای تهیه كنید. هدیه، موجب آرامش‌خاطر مریض می‌شود و او را تسكین می‌دهد.»

 

 

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه