در سال ۲۰۱۳ یا همان ۹۲ ما این رنگ‌های رژ لب از طرف کمپانی زیبایی انتخاب شده و این رنگ‌ها بسیار پر طرفدار می‌باشد.

در سال ۲۰۱۳ یا همان ۹۲ ما این رنگ‌های رژ لب از طرف کمپانی زیبایی انتخاب شده و این رنگ‌ها بسیار پر طرفدار می‌باشد.

۲۰۱۳, www.jazzaab.ir" alt="0.552573001366117053 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال ۲۰۱۳ (عکس) " src="http://jazzaab.ir/upload/4/0.552573001366117053_jazzaab_ir.jpg" />

رژ لب ,مدل رژ لب ۲۰۱۳, www.jazzaab.ir" alt="0.690739001366117053 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال ۲۰۱۳ (عکس) " src="http://jazzaab.ir/upload/4/0.690739001366117053_jazzaab_ir.jpg" />

0.757039001366117053 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.823867001366117053 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.911351001366117053 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.017196001366117054 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.147449001366117054 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.251735001366117054 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.408730001366117054 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.517858001366117054 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

0.605770001366117054 jazzaab ir رنگ رژلب‌های سال 2013 (عکس)

تک رژ

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه