طرز بافت دستبند سلتیک. بافت این دستبند٬ یکی از تکنیک های بافت است که با یاد گرفتن آن می توانید دستبند های پسرانه و دخترانه ببافید. برای دستبد دخترانه می توان از بند ظریف تر استفاده کرد و می توانید لا به لای بافت مهره یا منجوق اضافه کنید. شاید این خودآموز طولانی بنظر برسد٬ ولی یادگیری آن آسان است. وسایل لازم. بند چرمی یا بند کفش. قیچی. مراحل ساخت. مرحله اول یادگیری بافتن زنجیره است. نکته ای که در بافت این زنجیر باید رعایت کنید٬ این است که در ابتدای زنجیر یک حلقه باقی بگذارید که قلاب برای ب ...

طرز بافت دستبند سلتیک

طرز بافت دستبند سلتیک


بافت این دستبند٬ یکی از تکنیک های بافت است که با یاد گرفتن آن می توانید دستبند های پسرانه و دخترانه ببافید. برای دستبد دخترانه می توان از بند ظریف تر استفاده کرد و می توانید لا به لای بافت مهره یا منجوق اضافه کنید. شاید این خودآموز طولانی بنظر برسد٬ ولی یادگیری آن آسان است.


وسایل لازم

 

طرز بافت دستبند سلتیک

بند چرمی یا بند کفش

طرز بافت دستبند سلتیک

قیچی

 

مراحل ساخت

 

طرز بافت دستبند سلتیک


 طرز بافت دستبند سلتیک - تصویر 5

مرحله اول یادگیری بافتن زنجیره است. نکته ای که در بافت این زنجیر باید رعایت کنید٬ این است که در ابتدای زنجیر یک حلقه باقی بگذارید که قلاب برای بست دستبند باشد.

 
طرز بافت دستبند سلتیک


 طرز بافت دستبند سلتیک - تصویر 7

مرحله دوم گره انتهای زنجیر است. هر وقت طول زنجیر مناسب دور دست شد٬ این گره را مطابق شکل ایجاد کنید و سپس بندی را که در شکل آبی رنگ است٬ قیچی کنید.

 

طرز بافت دستبند سلتیک


 طرز بافت دستبند سلتیک - تصویر 9در مرحله آخر برای دستبندتان چفت ببافید که داخل قلاب رفته و بتوانید دستبندتان را دور دست قفل کنید.
 
طرز بافت دستبند سلتیک

 

منبع: بردوک
تنظیم: فهیمه امرالله

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه