راه بهشت

امر به معروف و نهی از منکر


تو با آن ها رفتار کن و هرچه را که دوست داری دیگران با تو انجام ندهند، تو با آن ها نکن!


روزی یکی از افرادی که در صحرا زندگی می کرد، به سوی پیامبر (ص) آمد و رکاب شتر ایشان را گرفت و گفت: یا رسول الله، به من عملی یاد بده که مرا بهشتی کند! پیغمبر (ص) فرمود: اگر بهشت می خواهی همان طور که دوست داری مردم با تو رفتار کنند، تو با آن ها رفتار کن و هرچه را که دوست داری دیگران با تو انجام ندهند، تو با آن ها نکن!

 

 

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک

 


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه