دوستی و همدلی

دوستی و همدلی


دوستی و همدلی


دوستی به جای دشمنی

روزی، مردی خدمت رسول اکرم (ص) آمد و گفت: ای پیامبر خدا اطرافیانم تصمیم گرفته اند از من دوری و با من دشمنی کنند. آیا من هم حق دارم از آن ها جدا شوم و دشمنشان بدانم؟ حضرت فرمودند: خداوند چنین چیزی را نمی پسندد. مرد پرسید: پس چه کنم؟ پیامبر پاسخ دادند: سعی کن تو از همه خوب تر باشی! هرکه از تو دوری کرد، تو به سمت او برو، هرکه بدی کرد، تو خوبی کن، هرکه دشمنی کرد، تو دوستی کن. اگر این طور کنی، خدا کمکت خواهد کرد و دشمنی به دوستی تبدیل خواهد شد.

 

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه