دستگیری از نیازمندان و انفاق

دستگیری از نیازمندان و انفاق

دستگیری از نیازمندان و انفاق


مردان فقیر دعوت امام را با خوشحالی پذیرفتند و به خانه ی ایشان رفتند. امام برای مهمانان خود غذای خوب و خوشمزه ای آماده کرده بود.


رهگذر مهربان

یک ظهر گرم، کوچه های شهر مدینه از گرما خلوت شده بود. چند مرد فقیر، زیر سایه ی درختی نشسته بودند و غذا می خوردند. ناگهان متوجه شدند امام حسن (ع) سوار بر اسب، از آن محل می گذرد. فقرا از امام خواستند که بر سفره ی آن ها بنشیند و با آن ها هم غذا شود. امام پذیرفت و با آن ها غذا خورد و بعد از فقیران دعوت کرد تا مهمان او باشند. مردان فقیر دعوت امام را با خوشحالی پذیرفتند و به خانه ی ایشان رفتند. امام برای مهمانان خود غذای خوب و خوشمزه ای آماده کرده بود. وقتی مهمانان بر سر سفره نشستند، امام شخصاً، به پذیرایی از آنها پرداخت. فقرا که بسیار خوشحال شده بودند، از امام تشکر کردند و بر ایشان دعا کردند.

 

 

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک

 


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه