درست کردن هشت پا با کاموا. در این خودآموز به شما یاد می دهم با کاموای نازک، یک عروسک هشت پا جذاب برای خودتان درست کنید. وسایل لازم. کاموا نازک قرمز. کاموا نازک سفید. سوزن. قیچی. مهره. مراحل ساخت. مقداری کاموای نازک و سفید را دور کتاب، بپیچید. وسط حلقه کاموایی را مطابق عکس، گره بزنید. سپس کتاب را از میان کامواها بیرون بیاورید. قسمتی از کامواها را به عنوان سر هشت پا، انتخاب کنید و با نخ گره بزنید تا از بدن عروسک جدا شود. مطابق عکس، پایین کامواها را یک برش بزنید تا از هم جدا شوند. کامواهای ...

درست کردن هشت پا با کاموا

درست کردن هشت پا با کاموا

 در این خودآموز به شما یاد می دهم با کاموای نازک، یک عروسک هشت پا جذاب برای خودتان درست کنید. 

 

 وسایل لازم  

 

 درست کردن هشت پا با کاموا - تصویر 2

کاموا نازک قرمز  

 درست کردن هشت پا با کاموا - تصویر 3

 کاموا نازک سفید  

 درست کردن هشت پا با کاموا - تصویر 4

سوزن 

 درست کردن هشت پا با کاموا - تصویر 5

 قیچی 

 درست کردن هشت پا با کاموا - تصویر 6

مهره

 

 مراحل ساخت

 

درست کردن هشت پا با کاموا

درست کردن هشت پا با کاموا

مقداری کاموای نازک و سفید را دور کتاب، بپیچید. وسط حلقه کاموایی را مطابق عکس، گره بزنید. سپس کتاب را از میان کامواها بیرون بیاورید. قسمتی از کامواها را به عنوان سر هشت پا، انتخاب کنید و با نخ گره بزنید تا از بدن عروسک جدا شود. مطابق عکس، پایین کامواها را یک برش بزنید تا از هم جدا شوند. 

درست کردن هشت پا با کاموا
درست کردن هشت پا با کاموا

کامواهای ریش ریش شده را به هشت قسمت تقسیم کنید. مانند عکس با کاموا قرمز رنگ، هر کدام از دسته های باریک کاموا را ببندید و پایینش را گره بزنید. با مهره برای عروسکتان، چشم بگذارید. 

درست کردن هشت پا با کاموا

 منبع: مجله تصویر زندگی

 تنظیم: فهیمه امرالله

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه