درست کردن این جاشمعی، ساده است و به وسایل کم و در دسترسی برای ساختنش نیاز دارید. وسایل لازم. ریسمان کنفی نیمه ضخیم. ریسمان کنفی نازک. مقوای چسب کاغذی. چسب مایع. قیچی. مراحل ساخت. وقتی چسب کاغذیتان تمام شد، مقوای داخلش را نگه دارید. سطح مقوا را به چسب مایع قوی آغشته کنید و از قسمت پایینی آن شروع به چسباندن ریسمان کنفی بکنید. این کار را ادامه دهید تا کل سطح مقوا از ریسمان کنفی پوشیده شود، سپس با قیچی آن را ببرید. لبه مقوای چسب را با یک ریسمان کنفی نازکتر، مانند عکس بپوشانید. به همین سادگی، جاش ...

جاشمعی با ریسمان کنفی

روش درست کرن جاشمعی با ریسمان کنفی

درست کردن این جاشمعی، ساده است و به وسایل کم و در دسترسی برای ساختنش نیاز دارید.


وسایل لازمجاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 2


  
جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 3

ریسمان کنفی نیمه ضخیم

جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 4
ریسمان کنفی نازک
جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 5
  مقوای چسب کاغذی
جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 6
   چسب مایع 
جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 7
قیچی

 

مراحل ساختجاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 8

روش درست کرن جاشمعی با ریسمان کنفی

جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 10

وقتی چسب کاغذیتان تمام شد، مقوای داخلش را نگه دارید.

روش درست کرن جاشمعی با ریسمان کنفی

جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 12
سطح مقوا را به چسب مایع قوی آغشته کنید و از قسمت پایینی آن شروع به چسباندن ریسمان کنفی بکنید.
روش درست کرن جاشمعی با ریسمان کنفی

جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 14

این کار را ادامه دهید تا کل سطح مقوا از ریسمان کنفی پوشیده شود، سپس با قیچی آن را ببرید.

روش درست کرن جاشمعی با ریسمان کنفی

جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 16

لبه مقوای چسب را با یک ریسمان کنفی نازکتر، مانند عکس بپوشانید.

روش درست کرن جاشمعی با ریسمان کنفی

جاشمعی با ریسمان کنفی - تصویر 18

به همین سادگی، جاشمعی متفاوت و زیبایی خواهید داشت. کافیست شمع را داخلش بگذارید و از هنر دستتان لذت ببرید.

روش درست کرن جاشمعی با ریسمان کنفی

منبع: برترین ها
تنظیم: فهیمه امرالله

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه