تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ. با پوسته تخم مرغ می توانید برخی وسایلتان را از سادگی در بیاورید و تزیینشان کنید. وسایل لازم. پوسته تخم مرغ. چسب مایع یا چسب چوب. مقوا. گلدان. قاب عکس. آبرنگ یا ماژیک. مراحل ساخت. پوسته تخم مرغ را با دست به تکه های کوچک تقسیم کنید. با آبرنگ یا ماژیک آن ها را به رنگ دلخواهتان در بیاورید. روی یک تکه چوب یا مقوا، پوسته های رنگی تخم مرغ را بچسبانید، تا طرح دلخواهتان ایجاد شود. می توانید یک تکه بزرگ از پوسته تخم مرغ روی کار بچسبانید و سپس با فشار انگشت در آن ترک ای ...

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

با پوسته تخم مرغ می توانید برخی وسایلتان را از سادگی در بیاورید و تزیینشان کنید.

وسایل لازم


 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 2

پوسته تخم مرغ

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 3

چسب مایع یا چسب چوب

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 4

مقوا

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 5

گلدان

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 6

قاب عکس

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 7

آبرنگ یا ماژیک


مراحل ساخت

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 9

پوسته تخم مرغ را با دست به تکه های کوچک تقسیم کنید.  با آبرنگ یا ماژیک آن ها را به رنگ دلخواهتان در بیاورید. روی یک تکه چوب یا مقوا، پوسته های رنگی تخم مرغ را بچسبانید، تا طرح دلخواهتان ایجاد شود. می توانید یک تکه بزرگ از پوسته تخم مرغ روی کار بچسبانید و سپس با فشار انگشت در آن ترک ایجاد کنید.

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 11

با قلمو، چسب چوب رقیق را روی کل سطح کار بزنید. با این کار، پوسته های تخم مرغ محکم می شوند و براحتی ترک نمی خورند.

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 13

با چسب چوب، سطح گلدان را بپوشانید. سپس تکه های پوسته تخم مرغ را روی آن بچسبانید.

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

 تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ - تصویر 15

شما می توانید با روشی که در بالا گفته شده، قاب عکس را نیز تزیین کنید.

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

 

منبع: بردوک
تنظیم: فهیمه امرالله

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه