ترس از لوس شدن نباید مانع از محبت به کودک شود. به گزارش تبیان مجتبی کاشانی روان شناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تربیت فرزندان یکی از اولویت های اصلی والدین بوده که در شکل گیری شخصیت کودک نیز تأثیر داشته و بدیهی است که پدر و مادر همواره خواهان داشتن فرزندانی شاداب و دارای اعتماد به نفس بالا هستند. وی گفت: یکی از مهم ترین اشتباهاتی که والدین دچار آن شده اند این است که به دلیل ترس از لوس شدن کودک به آن ها محبت کافی نداشته تا مبادا انتظارات کودک افزایش پیدا نک ...

ترس از لوس شدن نباید مانع از محبت به کودک شود

 
title

به گزارش تبیان مجتبی کاشانی روان شناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تربیت فرزندان یکی از اولویت های اصلی والدین بوده که در شکل گیری شخصیت کودک نیز تأثیر داشته و بدیهی است که پدر و مادر همواره خواهان داشتن فرزندانی شاداب و دارای اعتماد به نفس بالا هستند. 

وی گفت: یکی از مهم ترین اشتباهاتی که والدین دچار آن شده اند این است که به دلیل ترس از لوس شدن کودک به آن ها محبت کافی نداشته تا مبادا انتظارات کودک افزایش پیدا نکند در حالی که محبت به هیچ وجه باعث لوس شدن و تربیت ناصحیح کودک نخواهد شد. 

وی ادامه داد: محروم ساختن کودک از محبت باعث آسیب های روانی  در کودک می شود و از طرفی محبت واقعی صادقانه به فرزندان نیز نباید بی حد و مرز باشد و در واقع توجهات نامناسب، پذیرش بی قید و شرط تمامی خواسته های کودک همچنین خرید های افراطی برای او موجب لوس شدن کودک خواهد شد. 

این روان شناس در پایان گفت: محبت به جا و به اندازه کمک به رشد شخصیت کودک می کند  و والدین باید بیاموزند که محبت واقعی با توجهات افراطی و برآورده سازی خواسته های بیش از حد برای فرزند خود نیز دارای تفاوت بوده و بچه ها در صورتی که احساس کنند که صادقانه دوستشان دارید، احساس امنیت خواهند کرد. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه