با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید. درست کردن کاردستی که در این پست آموزش می دهم، آسان است و زمان کمی برای درست کردن آن لازم دارید. همچنین وسیله ای کاربردی است که با هزینه کم تهیه می شود. وسایل لازم. مقوا. کاغذ کادو. رنگ سفید. کاتر. قیچی. چسب. قلمو. گیره لباس. مراحل ساخت. وسایل لازم را تهیه کنید. با کاتر لوله مقوایی را حلقه حلقه ببرید. داخل حلقه را با رنگ، سفید کنید و دور تا دور آن را کاغذ کادو بچسبانید. مطابق عکس حلقه های مقوایی را با چسب بهم بچسبانید. محل تماس هر کدام از حلقه ها را گیره لب ...

با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید

با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید

 

درست کردن کاردستی که در این پست آموزش می دهم، آسان است و زمان کمی برای درست کردن آن لازم دارید. همچنین وسیله ای کاربردی است که با هزینه کم تهیه می شود.


وسایل لازم با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 2


 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 3

مقوا

 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 4
کاغذ کادو
 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 5
رنگ سفید
 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 6
کاتر
 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 7
قیچی
 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 8
چسب
 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 9
قلمو
 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 10
گیره لباس


مراحل ساخت با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 11

 

 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 12

وسایل لازم را تهیه کنید.

با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید

 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 14

با کاتر لوله مقوایی را حلقه حلقه ببرید.  داخل حلقه را با رنگ، سفید کنید و دور تا دور آن را کاغذ کادو بچسبانید.

با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید
 با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید - تصویر 16

مطابق عکس حلقه های مقوایی را با چسب بهم بچسبانید. محل تماس هر کدام از حلقه ها را گیره لباس بزنید و منتظر شوید تا کاملا خشک شود.

با لوله مقوایی، طاقچه درست کنید

 

منبع: وب سایت بردوک
تنظیم: فهیمه امرالله

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه