امامت و ولایت

امامت و ولایت


در خانه ی علی(ع) زندگی بسیار ساده بود، حضرت علی(ع) و همسرشان، حضرت فاطمه زهرا(س) در همه ی کارها، رضای خدا و پیامبر(ص) را راهنمای خود می دانستند.


حضرت فاطمه

زندگی آسمانی

در خانه ی علی(ع) زندگی بسیار ساده بود، حضرت علی(ع) و همسرشان، حضرت فاطمه زهرا(س) در همه ی کارها، رضای خدا و پیامبر(ص) را راهنمای خود می دانستند. کارهای خارج خانه بر عهده حضرت علی(ع) بود و کارهای داخل خانه را حضرت فاطمه زهرا(س) برعهده داشتند. کارهای خانه در آن موقع خیلی سخت بود، زیرا در آن روزها، حتی گندم و جو را برای پختن نان در خانه آرد می کردند. حضرت فاطمه زهرا(س) دوست نداشتند که کسی به عنوان خدمتکار به ایشان کمک کند وخانواده ی پیغمبر طوری زندگی می کردند که فقیرترین افراد هم تفاوتی میان خود با ایشان نمی دیدند. روزی، حضرت علی(ع) از دسترنج خود گردنبندی برای همسرشان خریدند. روزی دیگر که پیامبر برای دیدن دخترشان رفته بودند، گردنبند را دیدند و به دخترشان فرمودند: هیچ زیوری بالاتر و مهم تر از این نیست که تو دختر پیغمبر، همسر علی و مادر امامان معصوم هستی و همه از تو راضی‌اند. حضرت فاطمه(س) همان روز گردنبند را فروختند و با پول آن یک برده را خریدند و آزاد کردند.

 

 

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک

 


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه